Un nou contracte social

La crisi ecològica i l’augment de les desigualtats socials són reptes de llarg abast que requereixen una perspectiva de llarg termini i canvis estructurals en la nostra economia i en les nostres institucions. Una mobilització de la mida i l’escala que requereix aquesta nova Transició Verd representa una oportunitat sense precedents per generar riquesa, prosperitat i seguretat per al conjunt de la societat. Però suposa també la participació del conjunt de les i els ciutadans en aquesta transició, implica replantejar-nos com vivim i com convivim.

Cal pensar més enllà de guanyar la propera legislatura per guanyar la propera dècada, per llegar a les pròximes generacions un país millor del que hem rebut. Per això cal que, més enllà de la mirada curta de l’actualitat política, siguem capaços de generar nous consensos. Cal un gran acord de la societat amb si mateixa per establir uns criteris mínims que guien la tasca de govern encara que el presidisca un o altre partit. És per tant imprescindible combinar una enorme determinació amb la capacitat d’arribar acords transversals que impliquin al conjunt d’agents polítics, econòmics i socials.

Per a això és necessari comptar amb un mandat democràtic i amb un ordenament jurídic que, segons el nostre model d’autogovern, requereixen la inclusió de les metes de la Nova Transició Verda en el nostre Estatut d’Autonomia. Un Estatut que integre el blindatge dels drets socials com l’educació, la sanitat, les cures, l’habitatge o l’ocupació en condicions dignes. Cal integrar el respecte a la igualtat entre dones i homes en tots els aspectes o el dret a una sexualitat lliure i el respecte de les persones LGTBI. I finalment, també la vertebració del nostre territori, el dret a la mobilitat i el conjunt de drets associats al medi ambient com el d’una aigua i un aire nets, o l’accés al nostre entorn natural