Mobilitat sostenible

El sector del transport és el principal consumidor d’energia i generador d’emissions contaminants amb forts impactes en la salut de les persones. Al temps, la mobilitat és un dret fonamental per garantir una vida digna perquè d’ell depèn l’accés als serveis públics, al treball, al consum o a les relacions socials. La Comunitat Valenciana ha d’avançar decididament cap a un model de mobilitat basat en la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la integració social i territorial, la millora de la seguretat i de la salut. Un model que prioritze el transport públic, el ferrocarril, els vehicles elèctrics i els desplaçaments a peu i en bicicleta per a les distàncies curtes.

– Elaborar una nova llei de Mobilitat Sostenible autonòmica, més ambiciosa que l’actual, que incloga qüestions fonamentals com l’accessibilitat, la perspectiva de gènere, els principis de sostenibilitat ambiental, i que garantisca l’elaboració i compliment de plans de mobilitat en tots els municipis de manera coordinada. A més, ha d’assegurar l’eficàcia financera i de gestió que garantisca el seu correcte desenvolupament.
– Millorar i modernitzar la xarxa ferroviària de rodalies i mitja distància, executant les inversions previstes per l’estat per a la Comunitat Valenciana i ampliant-les a la resta de línies on no hi ha prevista cap inversió. Necessitem una xarxa de rodalies accessible, de doble via electrificada i amb trens moderns, amb preus moderats i horaris racionals que facen possible el seu ús habitual i alhora que cohesione el nostre territori.
– Crear una entitat pública valenciana de transports que implemente i gestione la xarxa de transport públic de la comunitat en les principals ciutats on es concentra un major número de desplaçaments. Algunes ciutats com Alacant no tenen una empresa pública de transports i operen mitjançant concessions. Cal coordinar aquest servei de manera unitària en tot el territori.
– Desenvolupament del Programa Estratègic per a la Millora de la Mobilitat, Infraestructures i Transport de la Comunitat Valenciana (UNEIX) i les seues actuacions, garantint l’adequat finançament de les mateixes.
– Limitar el desenvolupament de noves vies d’alta capacitat i millorar la seguretat viària en les existents, prioritzant les inversions per a la creació i transformació de noves infraestructures destinades a modes de desplaçament sostenible (carrils bici, carrils VAO, vies verdes, vies de vianants…)
– Desenvolupament i implementació obligatòria de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible en tots els municipis de més de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana.
– Fomentar inversions en els xicotets i mitjans municipis mitjançant ajudes perquè adapten i transformen els seus espais públics fent-los més accessibles a tota la ciutadania.
– Creació d’una xarxa pública i privada de sistemes de càrrega per a vehicles elèctrics. Es tractaria d’instal·lar 10.000 punts de recàrregues per cobrir tot el territori de la Comunitat Valenciana per a 2024.