Institucions

Per dur a terme aquestos projectes específics, la Generalitat Valenciana compta amb diferents àrees de govern i un ampli sector públic instrumental.

La política industrial, la lluita contra la precarietat, la igualtat entre dones i homes en l’ocupació o la transició energètica cap a les renovables seran dirigides des de la Conselleria d’Economia i mitjançant les entitats corresponents pertanyents al sector públic instrumental:

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana S.A.U
Agència Valenciana de la Innovació
Institut Valencià de Finances
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Institut Valencià de Salut i Seguretat en el Treball
Labora-Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Els recursos actualment gestionats per la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient es dirigiran a les polítiques de suport a productors i la gestió forestal sostenible, mitjançant el foment d’investigacions públiques i l’accés gratuït als resultats i espècies obtingudes, especialment, per l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. Així mateix ha de fomentar la transparència, la participació ciutadana, la col·laboració amb entitats d’estudi com la fundació Agroalimed i la investigació dels efectes del canvi climàtic a través de la Fundació d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM). A més es comptarà amb l’Agència de Canvi Climàtic i amb l’Agència Valenciana de Residus.

La Conselleria d’Obres Públiques i Habitatge ha de dirigir l’ampliació i millora gradual del sistema de mobilitat impulsant el transport públic col·lectiu per poder minimitzar l’ús del vehicle privat. A més la Conselleria disposa de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl que serà l’encarregada de gestionar l’ampliació del parc d’habitatge públic en el règim de lloguer, una pota fonamental per reduir les bombolles especulatives en l’habitatge. Aquesta Conselleria, al costat de la de Medi Ambient i la d’Economia, serà la responsable d’impulsar el Pla de Rehabilitació energètica d’Habitatges i Edificis.

Les conselleries Sanitat i de Polítiques Inclusives són claus per fer enrere els processos de privatització i d’externalització que es van dur a terme en els Governs del PP tant en el sistema de salut com pel que fa als serveis socials. Per garantir l’accés universal a l’educació de 0 a 3 anys, s’ha d’incorporar la construcció d’aules per a aquestes edats a les escoles, activitat que depèn de CIEGSA, vinculada a la Conselleria d’Educació. La mateixa Conselleria jugarà un paper clau a l’hora d’augmentar les beques i la formació laboral en activitats vinculades a la transició ecològica i la seva inserció en el treball en col·laboració amb la Conselleria d’Economia.