Generar treball de qualitat

L’economia valenciana és cada vegada més dependent d’un sector serveis de baix valor afegit. La pèrdua de vitalitat d’alguns dels nostres sectors industrials més importants és un fet i la necessitat d’adaptació una necessitat. La transició ecològica cap a una economia neta, circular i baixa en carboni, suposa una gran oportunitat per rellançar la nostra indústria, relocalitzar-la i modernitzar-la. A més és també una oportunitat per transformar el model de relacions laborals i el mercat de treball basat en la precarietat, les males condicions de treball i els baixos salaris. Recuperar la capacitat de negociació dels treballadors i productors, tancar la bretxa retributiva entre dones i homes o invertir en sectors que generen llocs de treball verds i de qualitat són alguns dels reptes que tenim per davant.

1) Impulsar la reindustrialització mitjançant les inversions públiques productives, la modernització dels clústers industrials tradicionals de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb els empresaris locals alhora que s’erradiquen pràctiques abusives contra els treballadors i de contaminació de l’entorn.

2) Pla per a l’impuls de polígons industrials renovables i connectats. Molts d’ells es troben en males condicions de manteniment i amb importants dèficits d’infraestructures i instal·lacions especialment per als nous plantejaments de la indústria 4.0. Cal un nou impuls al “pla renove” que contemple aspectes clau com l’energia renovable, l’eficiència energètica, les infraestructures de connexió digital, els processos de reciclatge i reutilització de materials o la mobilitat elèctrica i sostenible.

3) Dur a terme projectes d’inversió pública directa i indirecta, a través d’ajuda financera i suport tècnic, en sectors emergents com l’economia digital i les renovables fomentant a més els projectes empresarials sota forma cooperativa.

4) Foment del comerç local i de proximitat en col·laboració amb els Ajuntaments, restricció de les pràctiques abusives de les grans superfícies i impedir l’augment desmesurat de macro centres comercials mitjançant l’aprovació del PATSECOVA.

5) Afavorir l’exercici del dret de tots els treballadors per organitzar-se, sindicar-se i negociar col·lectivament. Per a això caldrà democratitzar el diàleg social i reconèixer les noves experiències de sindicalisme social emergents.

6) Augmentar els controls per acabar amb la bretxa retributiva entre dones i homes, la discriminació en la tipologia dels contractes, l’ascens en la carrera professional i les pràctiques d’assetjament sexual.

7) Creació d’un pla de conciliació familiar que destine recursos per a les i els autònoms durant les baixes de maternitat, que facilite l’adaptació d’horaris i la feina des de casa.

8) Pla de retorn d’investigadors i suport tècnic i financer als titulats que desenvolupen iniciatives empresarials especialment sota forma cooperativa. Rebaixa de les taxes universitàries, augment de les beques i en FP per tal de donar suport als projectes de recerca i desenvolupament vinculats a la digitalització i a la transició ecològica.